Szkolenie BHP

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, BHP definiowane jest jako „stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy”. W każdym zakładzie pracy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek przejść szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP. Szkolenie wymagane jest bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska.

Wszelkie wymagania związane z bezpieczeństwem, higieną i ergonomią pracy opisane są w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokładne określenie i stosowanie wskazanych przepisów jest konieczne z uwagi na fakt obowiązków ciążących po obu stronach stosunku pracy, a także ze względu na odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów bhp, które są opisane w art. 283 § 1 K.p.

 

Nowoczesna platforma e-learningowa

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzamy stosując nowoczesną formę szkoleń e-learningowych. Szkolenia przygotowane są w postaci gotowych kursów w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Dostęp do szkoleń jest możliwy od momentu zaksięgowania płatności online przez nasz wewnętrzny system.

Realizujemy także stacjonarne szkolenia BHP. Szkolenia stacjonarne są przeprowadzane przez naszych wykładowców. Oferujemy możliwość realizacji szkoleń wstępnych oraz okresowych. Zajęcia odbywają się w grupach szkoleniowych liczących nie mniej niż 10 osób. Szkolenia stacjonarne przeprowadzamy w firmie naszych klientów lub w naszych salach szkoleniowych.

 

CENNIK


E-learning

Osoba korzystająca z komputera

Stacjonarne

Osoby siedzące na zajeciach