Audyty Ppoż.

Gaśnica leżąca na biurku w biurze oraz rozmawiający ludzie

Przeprowadzamy profesjonalne audyty ppoż. Nasze działania skupiają się na analizie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwach, instytucjach lub budynkach użyteczności publicznej. Audyty mają ogromne znaczenie ze względu na obowiązujące prawo, a także pod kątem bezpieczeństwa pracowników zakładu pracy, klientów oraz najbliższego otoczenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem za odpowiednią ochronę przeciwpożarową odpowiedzialny jest właściciel budynku. Jest on zobowiązany do zapewnienia wszelkich wymagań techniczno-budowlanych, technologicznych oraz instalacyjnych. W budynku powinno znajdować się również odpowiednie wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze.

Właściciel koniecznie musi zadbać również o przygotowanie obiektu na wypadek akcji ratowniczej oraz ustalić postępowanie w przypadku wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej, miejscowego zagrożenia. Audyt pozwoli zweryfikować wszelkie nieprawidłowości i wprowadzić porządek.

 

Co wchodzi w zakres audytu?

Zawodowo przygotowany audyt uwzględnia analizę: przygotowanych procedur na wypadek pożaru lub innego zagrożenia, posiadanych przez właściciela dokumentacji, warunków ochrony przeciwpożarowej, wyposażenia obiektu w sprzęt gaśniczy, przygotowanych dróg pożarowych, terminowości przeglądów, występujących w obiekcie znaków bezpieczeństwa.

W przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia audytu ppoż zachęcamy do podjęcia współpracy z naszą firmą. Nasze usługi to gwarancja rzetelnie wykonanej pracy.