Szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Gaśnica oraz strażak w tle

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji. Wskazane szkolenia są zalecane w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, a także opracowania odpowiedniego systemu bezpieczeństwa pożarowego. Uzyskana wiedza z zakresu ochrony przeciwpożarowej z pewnością przyczyni się do racjonalnego postępowania pracowników w przypadku wystąpienia pożaru oraz konieczności ewakuacji z budynku.

Najczęściej szkolenia ogólne przeciwpożarowe obejmują tematykę: teorii pożaru, zasad bezpiecznej ewakuacji, sposobów wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego, kwestii prawnych w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej, teorii wybuchu. Zaznaczamy, że każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zasad ewakuacji dla swoich pracowników.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty szkoleń obejmującej ochronę przeciwpożarową oraz zasady ewakuacji z budynku. Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.