Audyty

Osoby siedzące przy stole pełnym dokumentów

Przeprowadzamy audyty BHP. Audyty są niezbędne w celu przeprowadzenia rozeznania na temat obecnej sytuacji w firmie pod kątem BHP. Audyt to bardzo ważna kontrola, która pozwala zdiagnozować nieprawidłowości oraz uchybienia. Dzięki audytowi wiemy na co zwrócić uwagę oraz jaki obszar bezpieczeństwa i higieny pracy należy usprawnić. Na postawie przeprowadzonego audytu ustalamy najlepszy plan działania.

Każdy przedsiębiorca w naszym kraju powinien być zaznajomiony z przepisami BHP oraz wdrożyć je w życie. Nieprzestrzeganie przepisów BHP grozi bardzo wysokimi karami pieniężnymi. To również poniesienie odpowiedzialności w przypadku, gdyby w zakładzie pracy doszło do poważnego wypadku. Nadrzędnym celem audytów BHP jest oczywiście ochrona zdrowia oraz życia pracowników firmy.

W każdej firmie audyty BHP przebiegają w inny sposób, ponieważ są uzależniane od charakteru działalności przedsiębiorstwa. W każdej działalności występują inne zagrożenia i należy odnieść się do innych przepisów. Audyt polega również na przeglądzie firmowej dokumentacji, spotkaniu z konkretnymi osobami, kontroli stanu faktycznego.

 

Co sprawdza audyt BHP?

W ramach audytu BHP weryfikuje się np. stan techniczny maszyn i urządzeń, obecność i pracę komisji BHP, indywidualną ochronę pracowników wraz z odzieżą roboczą, weryfikację występującego w firmie systemu udzielania pierwszej pomocy, ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, stworzony regulamin pracy obowiązujący w zakładzie lub budynku, pomiar czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników oraz szkolenia pracowników z zakresu BHP i ich aktualność.