Dokumentacja BHP

Elegancko ubrany mężczyzna w kasku ochronnym trzymający dokument

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji BHP. Możesz zlecić nam opracowanie specjalistycznej dokumentacji, ponieważ jesteśmy ekspertami z branży BHP. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę. Dokumentację przygotowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.

W ramach dokumentacji BHP przygotowujemy np.

 • regulamin zakładu pracy,
 • instrukcje stanowiskowe BHP,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • wykaz prac wzbronionych do wykonywania przez kobiety,
 • wykaz prac wzbronionych osobom młodocianym,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • instrukcję bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
 • karty niebezpiecznych substancji oraz preparatów chemicznych,
 • karty przydziału odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
 • spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych,
 • protokoły pomiarów czynników szkodliwych,
 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • rejestr badań lekarskich pracowników,
 • dokumentację szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
 • dokumenty kadrowe np. zgłoszenia działalności do PIP i PIS.

Nasza firma działa kompleksowo. W ramach naszych usług oferujemy stały nadzór bhp, w ramach którego prowadzimy niezbędną dokumentację BHP. Zapraszamy do kontaktu z nami. Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania.