Dokumentacja/operaty instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Gaśnica oraz sprzęt ochronny

Opracowujemy specjalistyczną dokumentację w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Świadcząc dla wielu firm oraz instytucji usługi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wykonujemy kompatybilne czynności w formie sporządzania odpowiedniej dokumentacji przeciwpożarowej. Opracowujemy najróżniejsze plany oraz instrukcje oparte na obowiązujących przepisach.

W ramach naszych działań oferujemy przygotowanie: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji budynków – plany ewakuacyjne, oceny zagrożenia wybuchem pożaru, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem pożaru, rejestry przeglądu sprzętu ochrony przeciwpożarowej, opinie oraz ekspertyzy z zakresu działań ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do współpracy.