Szkolenia stacjonarne

Ludzie na zajęciach

Zajmujemy się przeprowadzaniem szkoleń stacjonarnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi pracownicy posiadają wszelkie wymagane kwalifikacje, certyfikaty oraz świadectwa w celu przeprowadzania oferowanych usług szkoleniowych. Oferowane przez nas szkolenia stacjonarne prowadzone są przez uprawnionego wykładowcę. Wszystkie nasze szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Dokument jest wydawany po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego.

W naszej ofercie szkoleń stacjonarnych znajdują się:

  • szkolenia okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym,
  • szkolenia okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku inżynieryjno – technicznym,
  • szkolenia okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym w tym przedstawicieli handlowych,
  • szkolenia okresowe dla pracodawców oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenia z zakresu BHP należy regularnie przeprowadzać raz na jakiś czas. Czas aktualizacji wiedzy uzależniony jest od wykonywanego stanowiska. Pracownicy, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych i wykonują szczególnie niebezpieczną pracę powinni mieć przeprowadzane szkolenia BHP nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinni być szkoleni nie rzadziej niż raz na 5 lat. Podobny czas aktualizacji wiedzy przewidziany został dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Pracownicy administracyjno – biurowi powinni wykonywać okresowe szkolenia BHP nie rzadziej niż raz na 6 lat.