697181997 elearn@awamabhp.com.pl

BHP

Nie ma w polskim prawie, w żadnym przepisie normatywnej definicji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedynym miejsce, gdzie taką definicję znajdziemy jest norma PN-N-1801:2004, ale zgodnie z ustawą o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Zgodnie z definicją wyrażoną w powyższej normie, bhp to: stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Inną definicję znajdziemy na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – ogół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny, bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy zawarte są generalnie w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. Ścisłe określenie tych przepisów jest istotne nie tylko z punktu widzenia zakresu obowiązków ciążących na stronach stosunku pracy, ale także ze względu na dopuszczalność regulacji uchybień przez inspektora pracy w drodze decyzji administracyjnej, jak również odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp, przewidzianej w art. 283 § 1 K.p.

W strukturze przepisów bhp wymienić należy:

  • art. 66 ust. 1 Konstytucji RP,
  • art. 15 K.p.,
  • dział X K.p. oraz jego przepisy wykonawcze kodeksowe i przedkodeksowe,
  • art. 2983 § 2 K.p.,
  • art. 304–3044 K.p.,
  • ustawy szczególne w rozumieniu art. 5 K.p. zawierające postanowienia bhp i przepisy wykonawcze do tych ustaw,
  • ustawy odrębne zawierające postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy, pod warunkiem że nie zostały objęte nadzorem i kontrolą specjalistycznego organu,
  • postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w układzie zbiorowym pracy i regulaminie pracy,
  • postanowienia o charakterze bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w porozumieniu lub regulaminie telepracy, jeżeli nie stanowią one części składowej regulaminu pracy.
  • (por. szerzej T. M. Nycz, „Pojęcie przepisu bhp” cz. 1–3, PP).

Awama BHP

Awama BHP Sp. z o.o. to firma, która zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie BHP dla osób pracujących w zakładach o różnym profilu działalności. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta. Jesteśmy spółką o dużej wiedzy specjalistycznej i bogatym doświadczeniu zawodowym.

Więcej

Posuere nec odio. Nam lacus nibh, cursus quis nunc et, porttitor dapibus nisi. Etiam id augue dolor. Proin placerat aliquam.

Posuere nec odio. Nam lacus nibh, cursus quis nunc et, porttitor dapibus nisi. Etiam id augue dolor. Proin placerat aliquam.

Posuere nec odio. Nam lacus nibh, cursus quis nunc et, porttitor dapibus nisi. Etiam id augue dolor. Proin placerat aliquam.

posuere nec odio. Nam lacus nibh, cursus quis nunc et, porttitor dapibus nisi. Etiam id augue dolor. Proin placerat aliquam.